دیده بان بیدار من از یک راه طی شده با شما حرف میزنم . من هم به شبهای شعر و گالری های نقاشی رفته ام.موسیقی کلاسیک گوش داده ام. ساعتها از وقتم را به مباحثات بیهوده درباره چیزهایی كه نمی‌دانستم گذرانده‌ام. من هم سال‌ها با جلوه فروشی و تظاهر به دانایی بسیار زیسته‌ام. ریش پروفسوری و سبیل نیچه‌ای گذاشته‌ام و كتاب «انسان تك ساختی» هربرت ماركوز را -بی‌آنكه آن زمان خوانده باشم‌اش- طوری دست گرفته‌ام كه دیگران جلد آن را ببینند و پیش خودشان بگویند:«عجب فلانی چه كتاب هایی می‌خواند، معلوم است كه خیلی می‌فهمد.»... اما بعد خوشبختانه زندگی مرا به راهی كشانده است كه ناچارشده‌ام رودربایستی را نخست با خودم و سپس با دیگران كنار بگذارم و عمیقاً بپذیرم كه«تظاهر به دانایی» هرگز جایگزین «دانایی» نمی‌شود، و حتی از این بالاتر دانایی نیز با «تحصیل فلسفه» حاصل نمی‌آید. باید در جست و جوی حقیقت بود و این متاعی است كه هركس براستی طالبش باشد، آن را خواهد یافت، و در نزد خویش نیز خواهد یافت. و حالا از یك راه طی شده با شما حرف می‌زنم. حقیر هرچه آموخته‌ام از خارج دانشگاه است. (به نقل از سید مرتضی آوینی) http://sarveravan.mihanblog.com 2019-09-19T14:50:40+01:00 text/html 2014-09-24T15:30:49+01:00 sarveravan.mihanblog.com دیده بان به مناسبت هفته دفاع مقدس http://sarveravan.mihanblog.com/post/147 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">با احترام به فرزند شهیدی ، كه چیزی از بنیاد شهید ندید .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ما که عادت کرده ایم به دو هزار و پانصد سال پیش افتخار کنیم و برای هزار و چهارصد سال پیش گریه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">هم نسلیم با کسانی که وصله های چپی و راستی به آنها نمیچسبد و فقط انتهای نامشان / یک ایرانی / است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نه آریایی و نه سرباز اسلام</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>..<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ما مفتخریم یا مفتی خریم که عینک های دوربینمان را تا چند هزار سال روی چشم فرو میکنیم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کسانی که از ساسان و هخامنش و ... شجاعتر بودند که قادسیه تکرار نشد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شاید اگر بودند دغدغه هاشان ایستادن کنار ماشین پلیس و گیر دادن به پوتین دختران و موی پسران نبود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">و غرق به خون بودن دختران وطن روی تخت شیوخ بی خوابشان میکرد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">با احترام به کسانی که آمدند ، نبودیم ، رفتند ...</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">با احترام به حاج ابراهیم همت که امروز فقط یادآور ترافیک است برای نمک نشناسانی چون ما</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">با احترام به تمام شهدای جنگ تحمیلی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">. .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">همان ها كه امدند ، نبودیم ، رفتند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">با نهایت تاسف<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">علیرضا قنبرپور صفحه (&nbsp;</span></b><a href="https://www.facebook.com/pages/%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%85-%CE%94/364779050218633?fref=nf" target="_blank" title="">آمدیم نبودید رفتیم&nbsp;</a><font face="B Nazanin" size="2"><b>) &nbsp;فیس بوک</b></font></p> text/html 2013-09-03T09:35:21+01:00 sarveravan.mihanblog.com دیده بان شیعه تنوری http://sarveravan.mihanblog.com/post/146 <b> </b><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دیروز مصادف بود با شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ؛ مدت زیادی هم هست كه فرصت سر زدن به این وبلاگ رو نداشتم ؛ از سر ارادتی كه به مولایمان دارم از ایشان مدد خواستم و روز شهادتشان را بهانه ساختم </span><span style="font-size:13.0pt;font-family:Arial; mso-bidi-language:FA" lang="FA">–</span><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> هر چند با یك روز تاخیر -<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و روایتی زیبا و آموزنده رو به نقل از امامان تقدیم دوستداران حضرت می نمایم . امیدوارم كه ماهم توفیق شیعه تنوری بودن را داشته باشیم.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نمی دانم ماجرای شیعه تنوری را شنیده اید یا نه؟ ماجرا این است که در زمان امام ششم - صادق آل محمد (ع) - یکی از یاران خراسانی به نام سهل خراسانی خدمت ایشان می رسند و حین گفتگو مکرر از ایشان سوال می کنند که:</span><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">-" آقا چرا قیام نمی فرمایید؟!!<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>چرا تشکیل حکومت اسلامی نمی دهید؟!"</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">حضرت (ع) سعی می کنند که با سکوت و لبخند از کنار این موضوع بگذرند. تا اینکه شیعه خراسانی اصرار می ورزد که : "آقا چرا ... ما که هستیم! ..." و کم کم اعتراضش تندتر می شود که : "با این که حق خلافت و رهبری از آن شماست، و با این که ــ فقط در خراسان ــ صد هزار شیعه ی طرفدار و شمشیر زن دارید، چرا نشسته اید و قیام نمی کنید؟"</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در این گیر و دار، امام صادق (ع) از کنیزشان می خواهد که تنور را روشن کنند و بعد بی مقدمه به این عزیز هموطن! می فرمایند که: " برو و داخل تنور بنشین! "</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سهل می ترسد و می گوید: "آقای من! مرا به آتش عذاب مکن.. از من بگذر که خدای از تو بگذرد."</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">امام دیگر چیزی نگفتند تا اینکه در همین شرایط، هارون مکی که مومنی وارسته و از یاران امام بود وارد شد. امام به او فرمود: " کفش هایت را کناری بگذار و وارد تنور آتش شو و در آن بنشین! "</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">او بی درنگ داخل تنور داغ شد و در آن نشست. امام پس از مدتی که با آن خراسانی صحبت می فرمود و از اوضاع و احوال خراسان جوری سخن می گفت که گویا از خود سهل هم بیشتر و بهتر بر مسایل خراسان واقف است، به وی فرمود: "برخیز و داخل تنور را نگاه کن! "</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سهل برخاست، به تنور نگاه کرد و دید که هارون مکی با آرامش تمام در میان آتش نشسته است.</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آن گاه امام فرمود: در خراسان چند نفر (شیعه)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مثل این مرد دارید؟</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سهل عرض کرد: سوگند به خدا، حتی یک نفر هم این طور نداریم.</span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">فرمود: انا لا نخرج فی زمان لا نجد فیه خمسه معاضدین لنا نحن اعلم بالوقت.</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یعنی: ما تا وقتی پنج نفر همراه ـ واقعی ـ نداشته باشیم قیام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نمی کنیم... ما به زمان انجام تکلیف آگاه تریم!</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-language:FA" lang="FA">این حکایت را مکرر شنیده ام و شنیده اید! اصلا دوست نداشتم که مثل سهل باشم، همیشه آرزو کرده ام هارون مکی باشم!</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;2 Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b></p><b> </b><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2013-04-30T03:39:36+01:00 sarveravan.mihanblog.com دیده بان این كجا و آن كجا http://sarveravan.mihanblog.com/post/145 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <h5 dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:18.0pt;margin-bottom: 12.0pt"><font size="3"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">عده ای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">در خون و آتش ، عده ای در پول خلق ، هر دو رقصیدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>...<br> <br> </span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">اَمّا این کُجا و آن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">کُجا...!؟</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">عده ای سرب و گلوله ، عده ای میلیاردها ، هر دو تا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">خوردند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>....<br> <span class="textexposedhide">...</span><span class="textexposedshow"> </span><br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">اَمّا این کُجا و آن کُجا...!؟</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">عده ای بر روی</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">مین و عده ای بر بال قو ، هر دو خوابیدند</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">اَمّا این کُجا و آن</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">کُجا...!؟</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">عده ای زیر شنی و عده ای بر ماسه ها ، هر دو</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">غلطیدند</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">اَمّا این کُجا و آن کُجا...!؟</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">این یکی از سوز ترکش ، آن</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">یکی هم در سونا ، هر دو میسوزند</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">اَمّا این کُجا و آن</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">کُجا...!؟</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">این یکی بر تخته ماساژ ، آن یکی بر ویلچر ، هر دو</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">آرامند</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">اَمّا این کُجا و آن کُجا...!؟</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">این یکی در عمق دجله ، آن</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">یکی آنتالیا ، هر دو در آبند</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">اَمّا این کُجا و آن کُجا...!؟</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">این</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">یکی را گاز خردل ، آن یکی را گاز پارس ، هر دو با گازند</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">اَمّا این کُجا و</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">آن کُجا...!؟</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">عده ای در کوی یار و عده ای در جنب یار ، هر دو با</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">یارند</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">اَمّا این کُجا و آن کُجا...!؟</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">عده ای کردند کار و عده ای</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">بستند بار ، هر دو فعالند</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span>....</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">اَمّا این کُجا و آن کُجا...!؟</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">باکِری</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">ها سمت غرب و خاوری ها سوی غرب ، هر دو می رفتند</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>...</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">اَمّا این کُجا و آن</span></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="textexposedshow"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">کُجا...!؟</span></span></font><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"></span></h5> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2013-03-20T05:32:44+01:00 sarveravan.mihanblog.com دیده بان بهار انسان را به یاد قیامت می‌اندازد http://sarveravan.mihanblog.com/post/144 <br><br><div align="justify"><font size="3"> <b>بهار انسان را به یاد قیامت می‌اندازد و در قیامت این كارها جزء خطرناك‌ترین كارهایی است كه دامنگیر تبهكاران می‌شود و آن تقلیب قلوب و تقلیب ابصار است در تحویل سال كه بهار است به خدا عرض می‌كنیم ای خدایی كه دل‌ها را زیر و رو می‌كنی ای خدایی كه چشم‌ها را زیر و رو می‌كنی ای خدایی كه شب و روز را مدیریت می‌كنی ای خدایی كه سال را به سال دیگر, حال را به حال دیگر تبدیل می‌كنی حال ما را به بهترین وجه تبدیل كن تا ما گرفتار تقلیب قلوب نشویم گرفتار تقلیب ابصار نشویم بلكه از احسن الأحوال بهره بگیریم این عصاره دعاست بر اساس تناسبی كه بین بهار هست (یك) و معاد است (دو) و حوادث تلخ معاد است (سه) اینها كاملاً یادآور جریان معاد است. پس اگر در روایات دارد وقتی بهار آمد به یاد معاد باشید یكی از راه‌های تذكره معاد همین است كه ما از تقلیب قلوب نجات پیدا كنیم از تقلیب ابصار نجات پیدا كنیم.<br><br><br><br></b></font>تفسیر ناب علامه جوادی آملی از «نوروز»<br>در آخرین جلسه درس اخلاق سال 91 ایشان<br></div> text/html 2013-01-06T02:04:13+01:00 sarveravan.mihanblog.com دیده بان مردی كه در برابر هیچ كس زانو نزد http://sarveravan.mihanblog.com/post/143 <div style="direction: rtl;" align="left"><br><div align="center"><img src="http://ksh2012.persiangig.com/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%8A%20%D9%83%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D9%87%D9%8A%DA%86%20%D9%83%D8%B3%20%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%86%D8%B2%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="366" hspace="0" vspace="0" width="514"><br></div><div align="right"><div align="center"><font color="#FF0000">تصویری كه در آن جهان پهلوان تختی در برابر محمد رضا شاه نیز حاضر به خم و راست شدن نشد!!!<br></font></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font size="3"><b><span style="font-family:&quot;2 Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">امروز، چهل ‌وپنجمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی است. تاریخ ایران زمین، تاریخ پهلوانی است و آیین آن خردورزی، رادی و فتوت ، راستی و مردم داری و البته ولایت و محبت پیامبر خدا. ابعاد شخصیتی جهان پهلوان تختی تنها به میدان ورزش و تشك كشتی محدود نمی شد. رفتارهای بجای مانده از او، در اردو، محله، زورخانه، بازار و اجتماع هر یك حكایت های روح بزرگی است كه پرداختن به آنها دارای ارزش های خاص خود است. تختی همانگونه كه در ورزش استثنایی است در زندگی و پاسداری از ارزشهایش كم نظیر است. تختی قبل از آنكه در روی تشك با حریفان دست و پنجه نرم كند، با نفس خود به مبارزه پرداخته بود. تختی، قهرمان مردم است، مردم چرا قهرمان خود را دوست دارند! در طول سالیان دراز مردم ما، قهرمان المپیك و جهان و آسیا بسیار دیدند، اما چرا تختی را جهان پهلوان می‌نامند؟ آیا تاكنون به این شعارها كه مردم در اماكن ورزشی و فرودگاهها در استقبال از او می خواندند توجه كرده اید:</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">«رستم ایران كیه.... غلامرضا تختیه!»</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">«شیر دلیران كیه.....</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">غلامرضا تختیه!»</span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><br></div></div> text/html 2012-12-13T09:56:48+01:00 sarveravan.mihanblog.com دیده بان ادب اصیل ایرانی http://sarveravan.mihanblog.com/post/142 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">شب سردی بود </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">. پیرزن بیرون میوه فروشی زل زده بود به مردمی که میوه میخریدن </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">شاگرد میوه فروش تند تند پاکت های میوه رو توی ماشین مشتری ها میذاشت و انعام میگرفت </span></b><b><span style="font-size: 13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> پیرزن باخودش فکر میکرد چی میشد اونم میتونست میوه بخره ببره خونه </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> رفت نزدیک تر </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> چشمش افتاد به جعبه چوبی بیرون مغازه که میوه های خراب و گندیده داخلش بود </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> با خودش گفت چه خوبه سالم ترهاشو ببره خونه </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> میتونست قسمت های خراب میوه ها رو جدا کنه وبقیه رو بده به بچه هاش </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> هم اسراف نمیشد هم بچه هاش شاد میشدن </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> برق خوشحالی توی چشماش دوید ..دیگه سردش نبود !پیرزن رفت جلو نشست پای جعبه میوه </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">. تا دستش رو برد داخل جعبه شاگرد میوه فروش گفت : دست نزن نِنه ! وَخی برو دُنبال کارت ! پیرزن زود بلند شد </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">خجالت کشید ! چند تا از مشتریها نگاهش کردند ! صورتش رو قرص گرفت </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> دوباره سردش شد ! راهش رو کشید رفت </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> چند قدم دور شده بود که یه خانمی صداش زد : مادر جان </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">مادر جان ! پیرزن ایستاد </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> برگشت و به زن نگاه کرد ! زن چادری لبخندی زد و بهش گفت اینارو برای شما گرفتم ! سه تا پلاستیک دستش بود پر از میوه </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> موز و پرتغال و انار </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">.پیرزن گفت : دستِت دَرد نِکُنه نِنه</span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">.. مُو مُستَحق نیستُم ! زن گفت : اما من مستحقم مادر </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">من </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> مستحق داشتن شعور انسان بودن و به هم نوع توجه کردن ودوست داشتن همه انسانها و احترام به همه آنها بی هیچ توقعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">اگه اینارو نگیری دلمو شکستی ! جون بچه هات بگیر ! زن منتظر جواب پیرزن نموند </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> میوه هارو داد دست پیرزن و سریع دور شد </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> پیرزن هنوز ایستاده بود و رفتن زن رو نگاه میکرد </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> قطره اشکی که تو چشمش جمع شده بود غلتید روی صورتش </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> دوباره گرمش شده بود </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"> با صدای لرزانی گفت : پیر شی ننه </span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">. پیر شی ! خیر بیبینی! </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%" align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;2 Nazanin&quot;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;2 Nazanin&quot;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">درتصاویرحکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">هیچکس<span style="mso-spacerun:yes"> </span>عصبانی<span style="mso-spacerun:yes"> </span>نیست</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">هیچکس<span style="mso-spacerun:yes"> </span>سوار بر اسب<span style="mso-spacerun:yes"> </span>نیست</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">هیچکس را<span style="mso-spacerun:yes"> </span>درحال تعظیم<span style="mso-spacerun:yes"> </span>نمی بینید</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">در بین این صدها پیکر تراشیده شده حتی یک<span style="mso-spacerun:yes"> </span>تصویر برهنه<span style="mso-spacerun:yes"> </span>وجود ندارد.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">این ادب اصیل مان است : نجابت - قدرت- احترام- مهربانی- خوشرویی</span></b><b><span style="font-size:13.0pt" lang="AR-SA">…</span></b><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p><font size="2">منب</font><font size="2">ع: اینترنت</font>&nbsp;</span></b> </p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2012-11-20T02:54:19+01:00 sarveravan.mihanblog.com دیده بان نجوایی عاشورایی از آقا مرتضی http://sarveravan.mihanblog.com/post/141 <div align="center"><img src="http://ksh2012.persiangig.com/15.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="679" hspace="0" vspace="0" width="483"></div>