تبلیغات
دیده بان بیدار
دیده بان بیدار
كجاست آنكه ریسمان دروغ و افتراء را قطع خواهد كرد؟
وسایل پرگو آدم هاى ساكت
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 بهمن 1388 توسط دیده بان | نظرات ()
طبقه بندی: اجتماعی،  فرهنگی، 

از كبوتر نامه رسان تا پست الكترونیك؛ از اسب تا سمند؛ از قاطر تا قاره پیما؛ از انتظار وصل تا چت؛ از آن تا این، تا این ترنت.
آیا تا به حال با خود اندیشیده اید كه شما براى ارتباط با اقوام و آشنایان چه وسایل ارتباطى در اختیار دارید؟ و استفاده از این وسایل چه تأثیرى بر میزان ارتباط شما با آنها دارد؟

در روزگاران قدیم، وقتى خانواده هاى بزرگ و گسترده با صفا و صمیمیت در كنار یكدیگر زندگى مى كردند، هرگز تصور نمى كردند كه در آینده، فرزندان آنها هر یك به دور از دیگرى، در آپارتمان هاى تك اتاق خوابى مستقر شوند و آن خانواده بزرگ به جورچینى در هم ریخته تبدیل شود كه شاید هیچگاه نتوان قطعات آن را در كنار یكدیگر قرار داد.

دكتر شهلا كاظمى جامعه شناس مى گوید: امروزه به دلیل مسائلى همچون گسترش جوامع، بعد مسافت، شكل گیرى شهرهاى بزرگ، اشتغال و تحصیل فرزندان، افراد خانواده مدت كمى در كنار هم هستند و نوعى تك روى در آنها به وجود آمده است.
این جامعه شناس با اشاره به ایجاد و گسترش روابط غیرمستقیم از طریق
Mail -E  SMSو پرهیز از حرف زدن با دیگران، این مسأله را براى فرهنگ جامعه مخاطره آمیز مى داند و مى گوید: شاید ایما و اشاره، زبان آینده انسان ها براى ارتباط با یكدیگر باشد(!)كاظمى معتقد است كه امروزه تلویزیون یكى از اعضاى مهم خانواده محسوب مى شود و تنوع برنامه ها و كانال هاى ماهواره اى موجب شده است كه هر كس در اتاق خودش به تماشاى برنامه مورد علاقه خود مشغول باشد. بنابراین به نظر مى رسد در حال حاضر، تلویزیون كانون توجه افراد خانواده است و شاید مهمترین عضو خانواده محسوب شود و تنها عضوى باشدكه در صورت نبودن ، خلأ او احساس شود.

دكتر علیرضا حسینى پاكدهى استاد گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایى، در این باره مى گوید: ابتداى دهه ۵۰ كه تلویزیون به خانه هاى مردم اروپا راه یافت، اغلب جامعه شناسان معتقد بودند كه این وسیله ارتباطى از طریق گرد آوردن افراد خانواده در كنار یكدیگر به گسترش روابط خانوادگى كمك مى كند، اما مدتى بعد نتیجه معكوس به دست آمد.این استاد دانشگاه معتقد است كه پیشرفت و نوآورى در زمینه ارتباطات، علاوه بر تأثیرات مثبت، داراى پیامدهاى نامطلوبى است كه بعدها آشكار مى شود. به اعتقاد او، كسانى كه این فناورى ها را ابداع مى كنند، همواره در ابتدا مى كوشند كه از جنبه هاى مثبت آن سخن بگویند. بنابراین جنبه هاى منفى را بیان نمى كنند و یا این كه به طور كلى از این جنبه ها آگاهى ندارند.حسینى پاكدهى حجم كلى برقرارى روابط اجتماعى را زمینه اى براى پیشرفت وسایل ارتباط جمعى مى داند كه این وسایل به گسترش و تقویت روابط غیرمستقیم افراد با یكدیگر كمك كرده و مى تواند بر زمان و مكان غلبه كند ولى از طرف دیگر، كاهش روابط رودر رو و عاطفى خانوادگى را در پى دارد. به اعتقاد این استاد دانشگاه در این گونه روابط، افراد به صورت موازئیكى در كنار یكدیگر قرار مى گیرند و نه به عنوان انسان هایى با تعامل اجتماعى گسترده تر. بنابراین هر چند انسان ها در كنار یكدیگر و حتى در یك خانواده زندگى مى كنند، با این حال فاصله زیادى از یكدیگر دارند و شاید یكى از دلایل اصلى آن، كاهش ارتباط شفاهى افراد با دیگران باشد. دكتر مصطفى اقلیما رئیس انجمن علمى مددكاران اجتماعى ایران به موضوع خانواده در دنیاى جدید اشاره ظریفى دارد: در زندگى هاى امروزى كه افراد در خانه هاى ۴۰ مترى ساكن شده اند و شبانه روز در خارج از منزل با زندگى ماشینى درگیر هستند و فرصتى براى یكدیگر نمى گذارند، مفهومى به نام خانواده وجود ندارد و «حرف زدن» بزرگترین آرزوى انسان هاست. وى معتقد است كه نیاز به ارتباط و حرف زدن با دیگران و ممكن نبودن ایجاد روابط صمیمى در خانواده ها، موجب شده است كه روزانه صدها هزارنفر با مطبوعات، تلویزیون و رادیو تماس بگیرند و به بیان مشكلات و درد دل هاى خود بپردازند و از این طریق است كه رسانه ها به عنوان روابط عمومى هاى فردى در ایجاد آرامش روانى موقت در افراد مؤثر واقع شده است.

چرا كه این روابط عمومى ها روزبه روز گسترش مى یابد و خواست هاى تك گرایى افراد را برآورده مى سازد و جایگزینى براى سرگرمى خانواده ها مى شود.

وى اشاره مى كند كه در گذشته، خانواده ها به حدى گسترده و داراى روابط مستحكم و پایدار عاطفى بودند كه حتى دورترین بستگان سببى و نسبى خود را مى شناختند. چرا كه در آن زمان خبرى از تلویزیون، رادیو و یا اینترنت نبود و مردم مطالب و موضوعات زیادى براى صحبت كردن داشتند. دكتر اقلیما فراوانى مراكز مشاوره را در ایران در سال هاى اخیر، از دلایل اصلى نیاز انسان ها به صحبت كردن با دیگران مى داند و اشاره مى كند كه ۸۰ درصد خانواده ها دچار طلاق عاطفى شده اند و تنها راه برون رفت از این بحران، بازسازى مفهوم خانواده از راه برنامه ریزى و اجراى سیاست هاى دقیق است كه مى تواند زمان ورود جامعه ایرانى را به جمع جوامع بى احساس غربى به تعویق اندازد. رئیس انجمن علمى مددكاران اجتماعى ایران، بیشتر روابط ایجاد شده از راه چت، SMS و امثال آن را مفید و پایدار نمى داند و آن را از كاركردهاى منفى این نوع وسایل ارتباطى نوین ارزیابى مى كند كه جاى ارتباط مستقیم و شفاهى را گرفته اند.
امیرهوشنگ عباس
 زاده عضو هیأت علمى گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایى با تأیید این مطلب مى گوید: وسایل ارتباط جمعى، ارتباط شفاهى افراد را به خصوص در خانواده كاهش داده است و وسایلى همچون رادیو به عنوان مونسى براى آنها تلقى مى شود.
به اعتقاد او رسانه به
 عنوان یك وسیله الكترونیكى، انسان ها را از هم دور كرده است.

از نظر این استاد دانشگاه، رسانه هاى مكتوب همچون روزنامه ها و مجله هاى گوناگون، نقش چندانى در كاهش ارتباطات افراد با یكدیگر ندارند و هنوز از طریق این رسانه هاى جمعى مى توان به آموزش افراد خانواده براى برقرارى ارتباط مؤثر و عاطفى تر با یكدیگر پرداخت.
عباس
 زاده معتقداست كه وسایل ارتباطى سنتى همچون پست، به مرور زمان كاركرد خود را در تقویت روابط انسان ها از طریق ارسال نامه هاى دوستانه و كارت هاى تبریك ازدست مى دهد و فقط وسیله اى براى حمل محموله ها و كالاها و دیگر خدمات تجارى و ماشینى مى شود. امروز نامه نگارى از طریق پست و ارسال كارت هاى تبریك با امضاى فرد، جاى خود را به SMS هاى خشك و بى روح سپرده است كه بعد از یكى دو روز حذف مى شود و هیچ احساسى را منتقل نمى كند.

دكتر شیرین احمدنیا استاد گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایى نیز گسترش ارتباط غیرمستقیم میان افراد را كاركرد اصلى وسایل ارتباط جمعى نوین مى داند و معتقداست كه انسان ها باید از این ظرفیت براى ایجاد دوستى هاى بیشتر و عمیق تر با دیگران بهره بگیرند.
وى مى
 گوید: نباید به بهانه فقدان اعتماد در فضاى ارتباطى مجازى كنونى، به مقابله با آن برخیزیم، چرا كه این بى اعتمادى در فضاى ارتباطى غیرمجازى نیز وجوددارد.احمدنیا ضعف معاشرت را در عصر حاضر ناشى از فشارهاى اقتصادى مى داند و معتقداست كه انسان هاى امروزى همان افراد دیروز با همان احساسات و عواطف و با همان قابلیت برقرارى ارتباطات عمیق هستند و این شرایط اجتماعى است كه آنها را در لباس دیگرى ظاهر مى كند.سعید مظفرى كارشناس جامعه شناسى مى گوید: در زمان قدیم كه مردم مسافت هاى طولانى را براى دیدار یكدیگر، با پاى پیاده طى مى كردند و یا از وسایل ارتباطى جاندار همچون چارپایان استفاده مى كردند، ارتباطات زنده، جاندار و پایدارى میان آنها برقرار بود ولى اكنون كه وسایل ارتباطى بى جان و مجازى همچون اینترنت و موبایل رواج یافته، ارتباطات بى جان و ناپایدارى میان افراد ایجاد شده است.وى با اشاره به این كه فضاهاى الكترونیكى، مجالى براى ابراز علاقه انسان ها به یكدیگر باقى نگذاشته است، مى گوید: هم اكنون نیز وقتى مردم از وسایل ارتباطى نه چندان مدرن همچون اتوبوس استفاده مى كنند، در آن فضاها بیشتر به یك دیگر احترام مى گذارند ولى وقتى همان مردم در فضاهاى پیشرفته تر همچون قطارهاى برقى قرار مى گیرند، از یكدیگر بیگانه تر مى شوند.
در عصر جدید، گویى مسائل و مشكلات اجتماعى و اقتصادى، بشر را به سمتى هدایت مى
 كند كه از هم دیگر جدا شده و فقط به فكر خویش و مشكلات خود باشد و در این میان وسایل ارتباطى به عنوان ابزارى براى سرگرم كردن انسان هاى تنها، آنها را از یكدیگر دور مى كند. استفاده نامطلوب بسیارى از افراد از وسایل ارتباط جمعى، موجب شده كه روابط انسان ها كه در قدیم براساس هم خونى و دوستى هاى پایدار بوده است، به روابطى تبدیل شود كه نتوان آنها را در قالبى معنادار و مثبت گنجاند.شروع زندگى بشر با عصر سنگ بود كه حتى زبانى هم براى برقرارى ارتباط با دیگران وجودنداشت.بیم آن مى رود كه پایان كار بشر نیز با انسان هاى سنگى باشد كه هیچ رابطه اى را در هیچ فضایى درك نكنند، و آن روز، روز مرگ رابطه هاست.

مهدى جابرى

روزنامه ایران

86/1/26درباره وبلاگ

من از یک راه طی شده با شما حرف میزنم . من هم به شبهای شعر و گالری های نقاشی رفته ام.موسیقی کلاسیک گوش داده ام. ساعتها از وقتم را به مباحثات بیهوده درباره چیزهایی كه نمی‌دانستم گذرانده‌ام. من هم سال‌ها با جلوه فروشی و تظاهر به دانایی بسیار زیسته‌ام. ریش پروفسوری و سبیل نیچه‌ای گذاشته‌ام و كتاب «انسان تك ساختی» هربرت ماركوز را -بی‌آنكه آن زمان خوانده باشم‌اش- طوری دست گرفته‌ام كه دیگران جلد آن را ببینند و پیش خودشان بگویند:«عجب فلانی چه كتاب هایی می‌خواند، معلوم است كه خیلی می‌فهمد.»... اما بعد خوشبختانه زندگی مرا به راهی كشانده است كه ناچارشده‌ام رودربایستی را نخست با خودم و سپس با دیگران كنار بگذارم و عمیقاً بپذیرم كه«تظاهر به دانایی» هرگز جایگزین «دانایی» نمی‌شود، و حتی از این بالاتر دانایی نیز با «تحصیل فلسفه» حاصل نمی‌آید. باید در جست و جوی حقیقت بود و این متاعی است كه هركس براستی طالبش باشد، آن را خواهد یافت، و در نزد خویش نیز خواهد یافت. و حالا از یك راه طی شده با شما حرف می‌زنم. حقیر هرچه آموخته‌ام از خارج دانشگاه است.
(به نقل از سید مرتضی آوینی)
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
جستجو
آخرین مطالب
به مناسبت هفته دفاع مقدس
شیعه تنوری
این كجا و آن كجا
بهار انسان را به یاد قیامت می‌اندازد
مردی كه در برابر هیچ كس زانو نزد
ادب اصیل ایرانی
نجوایی عاشورایی از آقا مرتضی
فداییان عاشورایی
هنرنمایی با برگهای پاییزی
یادی از مبارزی هزار چهره و نستوه
آرشیو
مهر 1393
شهریور 1392
اردیبهشت 1392
اسفند 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
موضوعات
عمومی
حوزه رسانه
نبرد سایبری
گزارش تصویری
با شهدا
دانشجویی
روابط عمومی
دانش ارتباطات
سیاسی
فرهنگی
اجتماعی
نویسندگان
دیده بان
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری
موسسه راهبردی دیده بان
مركز تحقیقات استراتژیك
پایگاه اطلاع رسانی دیده بان
مركز مطالعات راهبردی
مركز مطالعات جامعه و امنیت
مركز بررسی های دكترینال
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
مهندسی فرهنگی
فرهنگ شناسی
بنیاد اندیشه اسلامی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
پژوهشكده مطالعات راهبردی
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها
مجله مسائل اجتماعی ایران
ماهنامه مدیریت ارتباطات
دانشگاه و فرهنگ
باشگاه پژوهشگران دانشجو
شورای عالی انقلاب فرهنگی
مركز تحقیقات همشهری
مدرسه همشهری
مؤسسه فرهنگی تبیان
دانشگاه جامع علمی كاربردی
رسانه نیوز
باشگاه اندیشه
سایت عملیات روانی
روان پژوه
كانون تحقیقات كاربردی خیبر
بهجو
جامعه شناسی ایران
جامعه شناسی
روانشناسی جامعه
گرداب
میراث فرهنگی
لینك زن
گروه سایبری ترویج عفاف و حجاب
نشریه الكترونیك دختران
انسان شناسی و فرهنگ
فردانیوز
تابناك
سایت عكاسی
ساجد
سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی
وبنا
پیوندهای روزانه
شهید مطهری
شهید آوینی
شهید چمران
شهید بهشتی
دكتر عماد افروغ
استاد حسین انصاریان
آموزش حرفه ای فتوشاپ
دانلود جدیدترین فیلم ها،موزیک ویدئوها و نرم افزارها
نهج البلاغه
شهاب مرادی
دكتر شریعتی
بانك لینك های فارسی
صفحات جانبی
هل من محیص؟
هیس دخترها فریاد نمی زنند
توماس آکویناس
در سوگ شهر استخر و مردم دلاور آن
جیکاک ، توطئه از نوع انگلیسی
مروری بر زندگی الیور كرامول
یلدا
راز عدد 20
مردی برای تمام فصول
طاق گرا
مقالات محمد مطهری
تصاویر: منادیان وحدت، شرف و آزادگی
بیلبوردهای مهیج با طراحی خلاقانه (تصویری)
متن کامل خطبه های نماز جمعه 29 خرداد 1388 رهبرانقلاب (خطبه اول)
(خطبه دوم)قسمت الف
(خطبه دوم)قسمت ب
ریحان
نوشته ای از «شهید سید مرتضی آوینی» درباره «ابراهیم حاتمی كیا»
نامه‌ای به دوست زمان جنگ
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


دریافت كد ساعت