دیده بان بیدار
كجاست آنكه ریسمان دروغ و افتراء را قطع خواهد كرد؟


خطبه اولبسم‏اللَّه ‏الرّحمن‏الرّحیم‏

و الحمدللَّه ربّ العالمین نحمده و نستعینه و نتوكّل علیه و نستغفره و نصلّى و نسلّم على حبیبه و نجیبه و خیرته فى خلقه حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیّدنا و نبیّنا ابى‏القاسم المصطفى محمّد و على اله الأطیبین الأطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین المعصومین سیّما بقیّةاللَّه فى العالمین و السّلام على ائمّة المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین.

قال الحكیم فى كتابه: «هو الّذى انزل السّكینة فى قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم و للَّه جنود السّماوات و الأرض و كان اللَّه علیما حكیما»(1)

همه‏ى برادران و خواهران عزیز را توصیه میكنم و دعوت میكنم به رعایت تقواى الهى و توجه به خداى متعال و دل دادن به رحمت و تفضل الهى در همه حال. اگر ما تقواى خدا را پیشه كنیم، اگر در همه حال دل را به خدا متوجه كنیم، حضور خود در مقابل ذات مقدس پروردگار را از یاد نبریم - كه معناى حقیقى تقوا همین است - یقیناً بركات الهى، رحمت الهى، كمك الهى شامل حال ما خواهد شد. در نماز جمعه‏ى هر هفته دلهاى نمازگزار و متوجه به خداوند متعال باید این حقیقت را، این معناى شگفت‏انگیز را با خود مرور كند؛ تقوا را به خود تلقین كند.

این روزها از یك طرف به ایام ولادت باسعادت صدیقه‏ى كبرا فاطمه‏ى زهرا (سلام اللَّه علیها) متصل و مربوط است، و از یك طرف به ایام مغتنم و ذى قیمت ماه رجب؛ وقت ذكر است، وقت دعاست، وقت توجه است. این آیه‏اى كه من تلاوت كردم، به مؤمنان بشارت میدهد و نزول سكینه‏ى الهى را یادآورى میكند. سكینه یعنى آرامش در مقابل تلاطمهاى گوناگون روحى و اجتماعى. این آیه مربوط به حدیبیه است. در ماجراى حركت پیامبر اكرم از مدینه به سمت مكه با چند صد نفر از یاران و اصحاب خود به قصد عمره - در سال ششم از هجرت - حوادثى پیش آمد كه از چند جهت موجب طوفانى شدن دلهاى مؤمنان بود. از یك طرف، دشمنان با نیروى مجهزى آنها را محاصره كرده بودند؛ اینها از مدینه دور بودند - حدیبیه نزدیك مكه است - نیروهاى دشمن متكى به عقبه‏ى مكه بودند، نیرو داشتند، سلاح داشتند، جمعیت زیاد داشتند؛ این یك طرف قضیه بود كه موجب اضطراب میشد، موجب تشویش براى بسیارى از مؤمنین میشد؛ از طرف دیگر، پیغمبر اكرم بر طبق آن سیاست عظیم مكتوم الهى - كه بعد براى همه آشكار شد - در مقابل كفارى كه آمده بودند در مقابل او، در مواردى كوتاه آمد؛ گفتند اسم «رحمان و رحیم» را، «بسم اللَّه»، را از این نوشته حذف كنید، پیغمبر قبول كرد؛ و چند مسئله از این قبیل پبش آمد. این هم دلهائى را مشوش كرد، مضطرب كرد، به تردید انداخت.

در یك چنین مواردى كه این اضطرابهاى گوناگون - چه به لحاظ مسائل شخصى، چه به لحاظ مسائل اجتماعى - براى مؤمنینِ به اسلام پیش مى‏آید، اینجا باید منتظر سكینه‏ى الهى بود؛ آنوقت میفرماید: «هو الّذى انزل السّكینة فى قلوب المؤمنین»؛ خدا دلها را قرص كرد، آرامش به آنها داد، آنها را از تلاطمهاى روحى برحذر و بركنار داشت و مسلمانها از لحاظ روانى، به خاطر این آرامشى كه خدا به آنها داد، آسوده شدند. آنوقت نتیجه‏ى این سكینه‏ى الهى و آرامش روحى این میشود كه: «لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم»؛ آنوقت بذر ایمان در دل آنها عمیقتر میروید، نور ایمان دل آنها را بیشتر روشن میكند؛ ایمان آنها عمیقتر میشود. این است كه براى یك مجموعه‏ى مسلمان، مجموعه‏ى مؤمن مهم است كه به خدا حسن ظن داشته باشد، بداند كه خدا كمك‏كار اوست، بداند كه خدا پشت سر رهپویان راه حق است. وقتى دلها قرص شد، گامها هم محكم میشود؛ وقتى گامها استوار شد، راه به‏آسانى طى میشود، به هدف نزدیك میشود.

همیشه دشمنان اسلام خواسته‏اند دل مسلمانان را مشوش و مضطرب كنند. در طول تاریخ اسلام موارد زیادى پیش آمده است، قبل از اسلام هم در مورد حركتهاى عظیم جهادى پیامبران قبل از نبى مكرم، مؤمنینى كه توانستند ایمان خودشان را استوار نگه دارند، آرامش روحى پیدا كردند. این آرامش روحى حركات آنها را در اختیار جهت ایمانى قرار داد؛ مشوش نشدند، مضطرب نشدند، راه را گم نكردند؛ چون در حال تشویش و اضطراب، پیدا كردن راه درست دشوار میشود. انسانى كه از آرامش روحى برخوردار است، درست فكر میكند، درست تصمیم میگیرد، درست حركت میكند. اینها نشانه‏هاى رحمت الهى است.

امروز جامعه‏ى انقلابى ما، مردم مؤمن ما، نیاز به این دارند كه این آرامش را، این سكینه را، این طمأنینه و وقار را در خودشان هرچه بیشتر به وجود بیاورند. «الا بذكر اللَّه تطمئن القلوب».(2) یاد خداست كه دلها را در ماجراهاى طوفانى دنیا و زندگى حفظ میكند. یاد خدا را مغتنم بشمارید. ایام ماه رجب - همانطور كه گفتیم - نزدیك است. دعاهاى ماه رجب یك دریائى از معرفت است. در دعا فقط این نیست كه انسان دل را به خدا نزدیك میكند؛ این هست، فراگیرى هم هست. در دعا هم تعلیم است، هم تزكیه هست. دعا هم ذهن را - این دعاهاى مأثور از ائمه (علیهم‏السّلام) - روشن میكند، حقایقى را، معارفى را به ما مى‏آموزد كه در زندگى به آنها نیاز داریم، و هم دل را متوجه به خدا میكند. ذكر الهى را خیلى باید مغتنم بشمرید. همین نماز جمعه‏ى شما مصداق ذكر الهى است. «فاسعوا الى ذكر اللَّه».(3) در اینجا آنچه بر دل شما، بر زبان شما، بر حركات شما باید غالب باشد، یاد خداست. دل به یاد خدا، زبان متذكر به نام مقدس پروردگار، حركات دست و پا و جسم هم حركاتى در جهت یاد پروردگار و اطاعت اوامر الهى. این چیزى كه مورد نیاز یكایك ماست، همین است.

من به شما عرض بكنم از اول انقلاب تا امروز - كه سى سال میگذرد - در حوادث گوناگون، حوادثى كه بعضى از آنها میتوانست یك ملت را، یك نظام را از جا بكند، میتوانست یك كشور را دچار دریاى طوفانى‏اى بكند كه ندانند چه میكنند و چه باید بكنند - همین طور كه مى‏بینیم در بعضى از كشورهاى همسایه‏ى‏مان - براى این كشور پیش آمد، اما این كشتى استوار كه متكى به ایمانهاى شما، به اراده‏ى شما، به دل نورانى شما به ذكر خدا متكى بود، در این طوفانهاى گوناگون اندك‏اضطرابى پیدا نكرد. این نشانه‏ى رحمت الهى است؛ این نشانه‏ى تفضلات خداوند به شما ملت عزیز است.

مشمول تفضلات الهى شدن یك مسئله است، حفظ تفضلات و رحمت الهى یك مسئله‏ى دیگر است. مبادا به خودمان مغرور بشویم؛ مبادا وقتى دست كمك پروردگار را كه مى‏بینیم، بگوئیم: «ما كه مورد توجه پروردگار هستیم» و از وظائفمان غفلت كنیم؛ مبادا یاد خدا از دلها برود. بخصوص به شما جوانهاى عزیز در سراسر كشور و هر جا كه هستید عرض میكنم: جوانها! این دلهاى پاك را، این دلهاى نورانى را، این دلهاى نرم را مغتنم بشمرید؛ آنها را با یاد پروردگار سیراب كنید؛ آنها را از ذكر خدا لبریز كنید، كه خداى متعال توجهاتش را و رحمتش را بر این ملت مستدام خواهد كرد. و شما بدانید - من امروز عرض میكنم - آنجورى كه من دارم مى‏بینم این ملت را و آنجورى كه مطلعم از تاریخ گذشتگان خودمان در این كشور و در دیگر كشورها، من مطمئنم و یقین دارم این ملت به توفیق الهى، به حول و قوه‏ى الهى، به تمام اهداف بلند خود دست خواهد یافت.

این فضاى معنوىِ جامعه را قدر بدانید، مبادا هیجانهاى سیاسى ما را از خدا غافل كند؛ مبادا بگومگوهاى گوناگونى كه در یك كشور پیش مى‏آید - كه در میان یك ملت آزاد یك امر طبیعى است - ما را غافل كند، ندانیم به كجا میخواهیم برویم، ندانیم چه جور میخواهیم برویم. این انقلاب از اول بر پایه‏ى ایمانهاى پاك و صادق استوار شد و ادامه‏ى این راه هم بر همین پایه‏ى استوار قرار خواهد داشت.

با وجود این همه عوامل انحراف، بحمداللَّه ملت ما مؤمنند، خدادوستند، دین‏شناسند، به معنویت علاقه‏مندند. امروز جوانها در دنیائى كه مادیگرى بر آن حاكم است، غرق در حیرت و آشفتگى‏اند؛ دورى از معنویت آنها را دچار آشگفتى كرده است؛ نمیدانند چه بكنند؛ متفكرانشان هم مانده‏اند؛ و بعضى از آنها فهمیده‏اند كه راه اصلاح كارهایشان مراجعه به معنویت است. ولى چه جور میتوانند معنویت از دست‏رفته را، معنویتى را كه دو قرن است در كشورهاى غربى دائماً با وسائل گوناگون كوبیده شده است، میخواهند برگردانند؛ كار آسانى نیست. اما ملت ما اینجور نیست. ملت ما در این مجراى عظیم معنویت حركت كرد، با معنویت توانست یك انقلابِ با این عظمت را به پیروزى برساند، با معنویت توانست در این دنیاى مادى یك نظام اسلامى را كه متكى به معنویت است، برافرازد، پایه‏هاى آن را محكم كند و آن را در مقابل تهاجمها و طوفانهاى گوناگون حفظ كند. ملت ما یك جنگ هشت ساله‏ى تحمیلى را با تكیه‏ى به همین معنویت توانست با سرافرازى و پیروزى طى كند. امروز هم جوانهاى ما اكثراً جوانهاى مؤمن و معنوى هستند. حتّى آن كسانى كه بظاهر گرایش معنوى در سیماى آنها نیست، انسان در مواقع حساس مى‏بیند دلهایشان متوجه خداست. بارها من عرض كرده‏ام كه در این شبهاى قدر، در این روزهاى اعتكاف، در این مراسم نماز عید فطر، چه افرادى، چه اشخاصى كه انسان گمان نمیكند، دلهایشان را متوجه خدا میكنند.

پروردگارا ! تو را به قرآن سوگند میدهیم، تو را به ائمه‏ى هدى‏ (علیهم‏السّلام) و نبى مكرم سوگند میدهیم دلهاى ما را از معنویت بیش از پیش انباشته بفرما. پروردگارا ! دست ما را از قرآن و از اهل بیت كوتاه مكن. پروردگارا ! تقوا و ایمان و سكینه‏ى الهى را بر دلهاى این ملت بزرگ نازل كن. پروردگارا ! این ملت مقتدر و مظلوم را در مقابل دشمنانش به پیروزى برسان. پروردگارا ! دلهاى ما را متوجه به خود نگه دار. پروردگارا ! آنچه میگوئیم، آنچه میكنیم، براى خودت و در راه خودت قرار بده؛ و از ما قبول بفرما. پروردگارا ! سلام ما را به پیشگاه ولى‏ات و حجتت و عبد صالحت حضرت بقیةاللَّه (ارواحنا فداه) برسان؛ دعاى آن بزرگوار را در حق ما مستجاب بفرما.
بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحیم‏
و العصر. انّ الانسان لفى خسر. الّا الّذین امنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.(4)


درباره وبلاگ

من از یک راه طی شده با شما حرف میزنم . من هم به شبهای شعر و گالری های نقاشی رفته ام.موسیقی کلاسیک گوش داده ام. ساعتها از وقتم را به مباحثات بیهوده درباره چیزهایی كه نمی‌دانستم گذرانده‌ام. من هم سال‌ها با جلوه فروشی و تظاهر به دانایی بسیار زیسته‌ام. ریش پروفسوری و سبیل نیچه‌ای گذاشته‌ام و كتاب «انسان تك ساختی» هربرت ماركوز را -بی‌آنكه آن زمان خوانده باشم‌اش- طوری دست گرفته‌ام كه دیگران جلد آن را ببینند و پیش خودشان بگویند:«عجب فلانی چه كتاب هایی می‌خواند، معلوم است كه خیلی می‌فهمد.»... اما بعد خوشبختانه زندگی مرا به راهی كشانده است كه ناچارشده‌ام رودربایستی را نخست با خودم و سپس با دیگران كنار بگذارم و عمیقاً بپذیرم كه«تظاهر به دانایی» هرگز جایگزین «دانایی» نمی‌شود، و حتی از این بالاتر دانایی نیز با «تحصیل فلسفه» حاصل نمی‌آید. باید در جست و جوی حقیقت بود و این متاعی است كه هركس براستی طالبش باشد، آن را خواهد یافت، و در نزد خویش نیز خواهد یافت. و حالا از یك راه طی شده با شما حرف می‌زنم. حقیر هرچه آموخته‌ام از خارج دانشگاه است.
(به نقل از سید مرتضی آوینی)
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
جستجو
آخرین مطالب
به مناسبت هفته دفاع مقدس
شیعه تنوری
این كجا و آن كجا
بهار انسان را به یاد قیامت می‌اندازد
مردی كه در برابر هیچ كس زانو نزد
ادب اصیل ایرانی
نجوایی عاشورایی از آقا مرتضی
فداییان عاشورایی
هنرنمایی با برگهای پاییزی
یادی از مبارزی هزار چهره و نستوه
آرشیو
مهر 1393
شهریور 1392
اردیبهشت 1392
اسفند 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
موضوعات
عمومی
حوزه رسانه
نبرد سایبری
گزارش تصویری
با شهدا
دانشجویی
روابط عمومی
دانش ارتباطات
سیاسی
فرهنگی
اجتماعی
نویسندگان
دیده بان
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری
موسسه راهبردی دیده بان
مركز تحقیقات استراتژیك
پایگاه اطلاع رسانی دیده بان
مركز مطالعات راهبردی
مركز مطالعات جامعه و امنیت
مركز بررسی های دكترینال
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
مهندسی فرهنگی
فرهنگ شناسی
بنیاد اندیشه اسلامی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
پژوهشكده مطالعات راهبردی
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها
مجله مسائل اجتماعی ایران
ماهنامه مدیریت ارتباطات
دانشگاه و فرهنگ
باشگاه پژوهشگران دانشجو
شورای عالی انقلاب فرهنگی
مركز تحقیقات همشهری
مدرسه همشهری
مؤسسه فرهنگی تبیان
دانشگاه جامع علمی كاربردی
رسانه نیوز
باشگاه اندیشه
سایت عملیات روانی
روان پژوه
كانون تحقیقات كاربردی خیبر
بهجو
جامعه شناسی ایران
جامعه شناسی
روانشناسی جامعه
گرداب
میراث فرهنگی
لینك زن
گروه سایبری ترویج عفاف و حجاب
نشریه الكترونیك دختران
انسان شناسی و فرهنگ
فردانیوز
تابناك
سایت عكاسی
ساجد
سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی
وبنا
پیوندهای روزانه
شهید مطهری
شهید آوینی
شهید چمران
شهید بهشتی
دكتر عماد افروغ
استاد حسین انصاریان
آموزش حرفه ای فتوشاپ
دانلود جدیدترین فیلم ها،موزیک ویدئوها و نرم افزارها
نهج البلاغه
شهاب مرادی
دكتر شریعتی
بانك لینك های فارسی
صفحات جانبی
هل من محیص؟
هیس دخترها فریاد نمی زنند
توماس آکویناس
در سوگ شهر استخر و مردم دلاور آن
جیکاک ، توطئه از نوع انگلیسی
مروری بر زندگی الیور كرامول
یلدا
راز عدد 20
مردی برای تمام فصول
طاق گرا
مقالات محمد مطهری
تصاویر: منادیان وحدت، شرف و آزادگی
بیلبوردهای مهیج با طراحی خلاقانه (تصویری)
متن کامل خطبه های نماز جمعه 29 خرداد 1388 رهبرانقلاب (خطبه اول)
(خطبه دوم)قسمت الف
(خطبه دوم)قسمت ب
ریحان
نوشته ای از «شهید سید مرتضی آوینی» درباره «ابراهیم حاتمی كیا»
نامه‌ای به دوست زمان جنگ
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


دریافت كد ساعت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic